Amedi | Dr. C.W.H. van Raaltenpark 4 | 1506 LW Zaandam
BEL ONS:
06-28438060
Praktisch, betrokken, daadkrachtig, creatief en zorgvuldig!

Mediator Zaandam

Els de Leeuw
Onder de bedrijfsnaam Amedi werk ik sinds 2004 als mediator in Zaandam. Als gecertificeerd mediator van het Mediatiors Federatie Nederland (MFN)werk ik in opdracht van particulieren, bedrijven, rechtbanken en het Juridisch Loket. Mijn samenwerkingspartners zijn: advocaten, notarissen en accountants. Op jaarbasis voer ik ongeveer 35 mediations uit. Het gaat hierbij om echtscheiding, arbeidsgeschillen, herstelbemiddeling etc.
Sinds twee jaar werk ik ook als mediator om te bemiddelen tussen een verdachte c.q. dader en het slachtoffer. Deze opdrachten worden verstrekt vanuit de rechtbank.

Werkwijze
Bijna altijd ligt er een conflict ten grondslag als er een beroep op de mediator in Zaandam wordt gedaan. Kenmerkend hierbij is dat de betrokkenen de intentie hebben uit het conflict te komen. Er wordt kort teruggekeken naar het verleden, vervolgens wordt het conflict besproken en wordt er gewerkt aan een haalbare oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. De mediator stelt zich hierbij neutraal op, begeleidt de gesprekken en werkt toe naar eerder genoemde haalbare oplossing. Er wordt gestart met het benoemen en vervolgens schriftelijk vaststellen van het conflict in een overeenkomst. Er wordt geëindigd met een convenant of een vaststellingsovereenkomst waarin beschreven staat wat betrokkenen zijn overeengekomen. Vanzelfsprekend rust er geheimhouding op de gesprekken. Het convenant en de vaststellingsovereenkomst zijn rechtsgeldig en openbaar.

CONTACTINFORMATIE

Adres:
Dr. C.W.H. van Raaltenpark 4
1506LW Zaandam

Telefoonnummer:
075-7727248
06-28438060

E-mail adres:
amedi@upcmail.nl

Kenmerk

Uitgangspunten voor mij voor alle soorten van conflicten zijn: 

  • Integriteit 
  • Vertrouwen
  • Doelgericht
  • Zorgvuldig
  • Maatwerk 

Tevens geef ik in Zaandam voorlichting over mediation. Deze presentatie is gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk.

Trainingen
Het verzorgen van groepstrainingen inzake budgettering, huiselijk geweld en sociale vaardigheden behoort  tevens tot de mogelijkheden. De opdrachten zijn thuiszorgcentrale ’s, scholengemeenschappen etc. Op verzoek ontvangt u hier informatie over.

Kosten Mediation

Subsidie huidige regeling: Voor betrokkenen met een gezamenlijk inkomen tot € 34.700,00 en voor een alleenstaande met een inkomen tot € 24.600,00 kan een toevoeging aangevraagd worden. Mits er daarnaast geen vermogensbelasting afgedragen wordt, vergoedt de Raad voor Rechtsbijstand bijna alle kosten.

Indien betrokkene niet in aanmerking komt voor subsidie bedraagt mijn uurtarief € 150,00 ex. BTW.

Meestal duurt de mediation bij een echtscheiding  gemiddeld  2 tot 5 gesprekken. 

U VINDT ONS HIER: